O kursie

Kurs CIEH Poziom 2 z zakresu bezpieczeństwa żywności w sektorze produkcji przemysłowej (CIEH Level 2 Award in Food Safety for Manufacturing) opracowany został w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie branży na szkolenia pracowników dopasowane do specyfiki tej branży oraz spełniające wymogi państwowych standardów zawodowych. Elastyczny program nauczania w ramach kursu CIEH Poziom 2 z zakresu bezpieczeństwa żywienia w sektorze produkcji przemysłowej umożliwia dopasowanie szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa żywności w sektorze produkcji przemysłowej dedykowane jest dla pracowników, którzy w swoim miejscu pracy biorą udział w czynnościach mających związek z żywieniem tj. wszędzie tam, gdzie żywność jest produkowana, przygotowywana, przyrządzana, serwowana, przechowywana i rozprowadzana lub zachodzi kontakt z żywnością. Certyfikat bezpieczeństwa żywności w sektorze produkcji przemysłowej przeznaczony jest dla osób mających kontakt z żywnością, pracujących:

 • W produkcji przemysłowej żywności i napojów
 • W produkcji przemysłowej pakowanej żywności

Dlaczego to szkolenie jest ważne?

Każdy, kto w swojej pracy ma kontakt z żywnością jest odpowiedzialny za ochronę zdrowia konsumentów i powinien zapewnić, by sprzedawane lub serwowane jedzenie było odpowiedniej i bezpiecznej dla zdrowia jakości.

Czego można oczekiwać po ukończeniu tego kursu?

Uczestnicy kursu CIEH Poziom 2 z zakresu bezpieczeństwa żywności w sektorze produkcji przemysłowej po jego ukończeniu powinni:

 • umieć rozpoznawać znaczenie, jakie niesie ze sobą wiedza w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zdobyć wiedzę na temat systemu, technik oraz procedur z tym związanych,
 • wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać ryzykom związanym z bezpieczeństwem żywności (higiena osobista, przechowywanie żywności, przyrządzanie i kontakt z żywnością)
 • ugruntować wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego dostarczania żywności dla klientów

 Tematyka szkolenia obejmuje:

 • wprowadzenie do zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności
 • przepisy prawne
 • ryzyka związane z bezpieczeństwem i higieną żywności
 • kontrolę temperatury
 • chłodzenie, schładzanie oraz przechowywanie w warunkach chłodniczych
 • gotowanie, utrzymywanie w cieple oraz odgrzewanie
 • obchodzenie się z żywnością
 • HACCP (hazard analysis and critical control points) –
  postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością i produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących
 • zasady bezpiecznego przechowywania żywności
 • czyszczenie
 • pomieszczenia i wyposażenie

Informacje o szkoleniu:

 • Czas trwania: kurs jednodniowy (sześć godzin szkolenia plus przerwa 1-godzinna/45-minutowa) oraz jednogodzinny sprawdzian/egzamin wiedzy
 • Sprawdzian/egzamin: test wielokrotnego wyboru (30 pytań, zaliczenie testu przy 20 odpowiedziach prawidłowych)
 • Akredytacja Ofqual: tak
 • Rodzaj referencji Ofqual: Manufacturing – 500/5091/6
 • Wymagane kwalifikacje kandydatów: brak
 • Cena kursu zawiera: napoje orzeźwiające, opłaty egzaminacyjne oraz certyfikat CIEH w zakresie bezpieczeństwa żywności (pod warunkiem zdania egzaminu)

Wszyscy uczestnicy kursu powinni okazać dokument tożsamości ze zdjęciem w dniu rozpoczęcia kursu, np. paszport lub dowód osobisty.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, szkolenie musi odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy. Zaleca się, aby certyfikaty były odnawiane co 3 lata oraz aby corocznie odbywać szkolenie przypominające.

Informujemy również, że test egzaminacyjny Poziom 2 z zakresu bezpieczeństwa żywności w sektorze produkcji przemysłowej (CIEH Level 2 Award in Food Safety for Manufacturing) jest również dostępny w innych językach: polskim, portugalskim, litewskim oraz łotewskim.

Każdy może zapisać się na ten kurs, również osoby zatrudnione poza sektorem przemysłowym.