Dla kogo przeznaczone jest szkolenie przypominające?

Zaleca się aby osoby, których certyfikat na poziomie 2 w zakresie bezpieczeństwa żywności utracił ważność, albo niedługo utraci ważność, wzięły udział w dodatkowym kursie przypominającym (refresher course), który pozwoli na odświeżenie wiedzy w tym zakresie.

Kurs trwa pół dnia (3 godziny) i umożliwia zaktualizowanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wszystkim, którzy uzyskali CIEH Poziom 2 z zakresu bezpieczeństwa żywności, zaleca się odświeżanie swojej wiedzy co 3 lata po zakończeniu tego kursu, w ramach kursu przypominającego. Aby móc zapisać się na to szkolenie, konieczne jest posiadanie oryginalnego, akredytowanego certyfikatu w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Akceptujemy także certyfikaty wydane przez inne organizacje, pod warunkiem, że są one uznawane przez Ofqual.

Dlaczego szkolenie przypominające jest ważne?

Regulacje i najlepsze praktyki w sektorze bezpieczeństwa żywności ciągle ulegają zmianie. Aby zagwarantować, że żywność oferowana konsumentom spełnia wymogi bezpieczeństwa, pracodawcy muszą mieć pewność, że ich pracownicy mają aktualną wiedzę w tym zakresie.

Korzyści ze szkolenia

 • Zrozumienie wagi procedur z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz sposobu, w jaki poszczególne osoby mogą być za to odpowiedzialne,
 • Zrozumienie znaczenia higieny osobistej w sektorze żywnościowym i jej roli w zmniejszeniu ryzyka skażenia żywności.
 • Zrozumienie znaczenia konieczności utrzymywania miejsca pracy w czystości i higienicznych warunkach
 • Rozpoznanie ryzyka i źródeł zagrażających bezpieczeństwu żywności i zrozumienie, jak ważne jest utrzymywanie jedzenia z dala od wszelkich zagrożeń.

Tematyka szkolenia przypominającego z zakresu bezpieczeństwa żywności

 • ryzyka związane z bezpieczeństwem i higieną żywności
 • przepisy prawne
 • kontrola temperatury
 • gotowanie, utrzymywanie w cieple oraz odgrzewanie
 • chłodzenie, schładzanie oraz przechowywanie w warunkach chłodniczych
 • obchodzenie się z żywnością
 • zasady bezpiecznego przechowywania żywności
 • czyszczenie
 • pomieszczenia i wyposażenie
 • Czas trwania: kurs 3 godzinny oraz jednogodzinny sprawdzian/egzamin wiedzy
 • Sprawdzian/egzamin: test wielokrotnego wyboru (30 pytań, zaliczenie testu przy 20 odpowiedziach prawidłowych)
 • Akredytacja Ofqual: nie
 • Wymagane kwalifikacje kandydatów: Poziom 2 z zakresu bezpieczeństwa żywności
 • Cena kursu zawiera: napoje orzeźwiające, opłaty egzaminacyjne oraz certyfikat CIEH w zakresie bezpieczeństwa żywności (refresher course) pod warunkiem zdania egzaminu.

Wszyscy uczestnicy kursu powinni okazać dokument tożsamości ze zdjęciem w dniu rozpoczęcia kursu, np. paszport lub dowód osobisty.

Ważne informacje

Trzygodzinna sesja szkoleniowa. Kandydaci muszą przystąpić do egzaminu na zakończenie tego kursu.

Uzyskanie wyników egzaminu będzie możliwe tylko po udokumentowaniu, że osoba biorąca udział w tym kursie zaliczyła wcześniej z wynikiem pozytywnym szkolenie na poziomie 2 w zakresie bezpieczeństwa żywności. W tym celu konieczne będzie okazanie certyfikatu CIEH lub innej organizacji, akredytowanej przez Ofqual.

Możliwe jest uzyskanie certyfikatu odnawiającego CIEH na poziomie 2 z zakresu bezpieczeństwa żywności dla sektora gastronomicznego, produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej.

CENA:

£55.00 za osobę