Certyfikat wydany przez CIEH, będący potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji, jest niepowtarzalnym i wartościowym dokumentem, który powinien być starannie przechowywany. Certyfikat ten jest własnością organizacji CIEH. Pod żadnym warunkiem, CIEH nie wydaje kopii ani duplikatu osobom, które są w posiadaniu oryginalnego certyfikatu.

Utrata czy też zniszczenie certyfikatu niesie ze sobą poważne konsekwencje. Jego wymiana możliwa jest tylko według uznania CIEH. CIEH weźmie pod uwagę każdy wniosek i może podjąć decyzję o wydaniu listu potwierdzającego o zdobyciu kwalifikacji lub o wydaniu certyfikatu zastępczego, który ma taką samą rangę co oryginał. CIEH ma prawo nie wydać certyfikatu zastępczego lub listu potwierdzającego, wyjaśniając powody podjęcia takiej decyzji.

CIEH zaleca, aby szkolenie było odnawiane przynajmniej raz na 3 lata, w celu zachowania ciągłości nauczania.

W przypadku otrzymania certyfikatu zniszczonego, z zarysowaniami lub z błędami w pisowni, prosimy o odesłanie go do AT Coaching wraz z oświadczeniem.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub w przypadku pytań w sprawie zastępczego certyfikatu, prosimy dzwonić pod numer: 07837 696 486.

Koszt zastępczego certyfikatu wynosi £35.00 za osobę. Opłata administracyjna pokrywa wydrukowanie nowego certyfikatu oraz koszty przesyłki.