• zdobycie kwalifikacji uznawanych na arenie międzynarodowej
  • zdobycie umiejętności i kwalifikacji, które są poszukiwane przez pracodawców
  • spełnianie państwowych standardów umiejętności i wiedzy
  • ramy kwalifikacji osiągnięć (QCF -Qualification Credit Framework), których rozpoznanie pozwoli ukierunkować rozwój osoby szkolącej się
  • w ramach kwalifikacji osiągnięć (QCF) możliwe jest gromadzenie i transfer potwierdzonych efektów uczenia się, bez względu na czas i sposób ich uzyskania, co może zainspirować dalszą naukę i wzmocnić pewność siebie

Jakie korzyści mogą mieć twoi pracownicy ze szkolenia akredytowanego przez CIEH?

  • twoi pracownicy będą mogli osiągnąć międzynarodowo rozpoznane kwalifikacje
  • certyfikat z logo CIEH zapewnia wiarygodność uzyskanych kwalifikacji
  • pakiet szkoleniowy i materialy pomocnicze dostarczone przez CIEH zwiększają efektywność szkolenia
  • satysfakcję oraz wiekszą motywację pracowników
  • ocena umiejętności jest dostępna w 19 językach, istnieje możliwość przetłumaczenia uzyskanego certyfikatu